Årsmøte i Bodø Bluesklubb

Tirsdag 8. februar er det årsmøte i Bodø Bluesklubb.
Møtestart: Kl. 1900
Møtested: Sinus

Årsmøtesaker:

1)                              Godkjenning av innkalling.

2)                              Valg av møteleder og referent.

3)                              Valg av tellekorps.

4)                              Godkjenning av årsberetning.

5)                              Godkjenning av regnskap.

6)                              Innmeldte saker.

7)                              Kommende periode.

8)                              Valg av styre.

9)                              Valg av valgkomité.

10)                          Valg av representanter til møter i Norsk Rockforbund og Norsk Bluesunion.

Saker til årsmøtet sendes til Bodø Bluesklubb, Postboks 1261, 8001 Bodø, eller til oddvinge@online.no innen 01.02.11.

Vel møtt !

Med vennlig hilsen

Bodø Bluesklubb

Oddvar Ingebrigtsen (sign.)

Sekretær