Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte i Bodø Bluesklubb
Styret kaller inn til årsmøte i Bodø Bluesklubb Onsdag 4. september 2024 kl. 19:00. Zephyr hotell, Biskop Kroghs gate 21.
Forslag til medlemmer av styret og saker til årsmøtet må være innsendt innen onsdag 21.08.24. til Tjentoft@gmail.com
Dagsorden:
1. Åpning av årsmøtet v/leder.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av ordstyrer og referent.
4. Årsmelding.
5. Regnskap.
6. «Budsjett». Status økonomi + søknad Norsk kulturråd.
7. Eventuelle saker fra medlemmene.
8. Fastsetting av kontingent.
9. Valg av styre og valgkomité.

Medlemsmøte: Tema: Veien videre for Bodø Bluesklubb.
Vel møtt! Styret.