Årsmøte i Bodø Bluesklubb

Det blir årsmøte i Bodø Bluesklubb torsdag 26. februar på Thon hotell Nordlys kl. 19.00.

Årsmøtepapirer utsendes ca. ei uke før årsmøtet, jfr. vedtektene.

For å ha stemmerett på årsmøtet må årets medlemskontingent være betalt, og det er det mange av dere som ikke har gjort ennå.
Så vennligst gjør dette snarest, eller meld fra hvis noen av dere melder dere ut.

Minner om at medlemskontingenten er 300 kr. for enkeltmedlem og 500 kr. for et par, dvs. den andre betalr da bare 200 kr.

Bankkonto for innbetaling 1503.46.27905.