• Bodø Bluesklubb avholder årsmøte torsdag 23. februar kl 18.00 på Sinus.
  • Saker til årsmøtet skal være styret i hende innen 9. februar.
  • Send sakene til frank_normann@hotmail.com