Bilder fra: Magnaus Antonsen Bluesband

Magnus Antonsen Bluesband ga gjestene til Bodø Bluesklubb en kveld å huske, med musikalitet, spilleglede og energi!

Magnus Antonsen (vokal)Knut A. Antonsen (gitar)Lasse H. Olsen (piano/orgel)Ingvar Rishaug (munnspill)Kenneth Hjelle (trommer)Lars Øverås (bass)